En av våra lärare på Popskolan, Linnéa Khalil, var 2011 på plats i Ghana och startade då upp en rad olika projekt. Projekt som fortlöper än idag och som växer och involverar fler och fler människor. Ett av projekten som pågår just nu är bygget av en barnby i Ghanas näst största stad Kumasi. Byn har nu sex befintliga bostadshus för föräldralösa barn, och vi på Popskolan har som mål att samla in 8000 euro, vilket är kostnaden för arbetskraft och material för ett helt hus, och på så sätt bidra till att byns sjunde hus kan byggas.

Projektet har vi valt att kalla POP AID GHANA och vi hoppas givetvis på att ni vill vara en del av detta.